top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ladderles"-10-februari-2023

 

 

“De Ladderles” kun je zien als een zoektocht door een labyrint of een poging om een rebus op te lossen.

Het doel van de les is niet eenduidig. Er is geen verhaallijn met een eenduidig plot. We streven meer naar mozaïekvertellingen.(niet lineair). We bieden jullie een aantal werkvormen aan. Jullie maken een verhaal.

 

Elke groep volgt een ander pad, komt met andere oplossingen. Hieronder zie je twee tekeningen. (Als je die op je telefoon wilt bekijken moet je helemaal naar beneden scrollen.)
De eerste afbeelding kan gezien worden als een rebus waar de docent tijdens de introductie in een gesprek met jullie het een en ander zal toelichten.

De tweede afbeelding verwijst meer naar de handelingen, de werkvormen die je tijdens de les zult gaan uitvoeren.

Het is even wennen. Door de open structuur doorlopen jullie verschillende processen. Doen jullie verschillende ervaringen op. Het uitvoeren, vastleggen, uitwisselen en presenteren van de uiteenlopende ervaringen is een doel van deze en de volgende les(sen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructie Hand-out Duurzaam ontwerpen

versie-01-wo-18-01-2023 

Welkom bij de workshop Duurzaam ontwerpen! In deze workshop zullen we een begin maken om te leren hoe we onze omgeving op een duurzame manier kunnen ontwerpen. Door middel van verschillende speelse werkvormen onderzoeken we al handelend en denkend oplossingen om tot duurzame oplossingen te komen. Hieronder volgen een aantal opdrachten en beschrijvingen die we in verschillende groepjes gaan uitvoeren en bespreken. 

 

 

Opdracht -01 

In het midden van het kunst- lokaal staat een installatie waaromheen wij allen plaatsnemen.  

De installatie bestaat uit een uit de tijd verweesde oude houten ladder die we bij het grofvuil weggehaald hebben. De eerste vraag die we aan jullie stellen waarom lag deze ladder bij het grofvuil? 

Kijk en vergelijk deze ladder met een hedendaagse aluminium ladder. Welke ladder is duurzamer denk je en waarom? 

Als we deze ladder willen transformeren zijn er verschillende verwijzingen naar de beeldende kunst en kunstenaars die in hun werk het transformeren als uitgangspunt hebben of hebben gehad. Zo zou je kunnen denken aan de beeldhouwer Jean Tinguely die bekend staat om zijn complexe mechanische klokken en om  "zichzelf vernietigende sculpturen". 

Nou, de scheve toren van Pisa is natuurlijk een beroemd monument uit de architectuurgeschiedenis en kan worden gezien als inspiratiebron voor de transformatie van trap naar omtuimelende toren. Als een toren scheef staat lijkt hij meer in beweging te zijn dan dat hij recht opstaat. Dat staat buiten kijf, maar de groep die de opdracht gaat uitvoeren om de trap te transformeren, gaat eerst even op een A4 aan de slag om te laten zien, hoe al schetsend, jouw tuimelende toren eruit komt te zien. 

Als je er een display van wilt maken kun je ook denken aan de assemblages van Robert Rauschenberg die bekend staat om zijn gebruik van gevonden objecten in zijn werk. Tot slot is het ook goed om even te kijken naar kunst naar Marcel Duchamp. Die maakte kunst van alledaagse voorwerpen. Door het object uit zijn alledaagse context te plaatsen wordt de betekenis ervan ook veranderd. Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een readymade ? 

 

Na deze introductie, die gezien kan worden als een warming-up om onze gezamenlijke gevoeligheid voor creativiteit te verhogen gaan we met verlichte geest aan de slag met de opdrachten. Of…. En dit is belangrijk, met ideeën die jullie gaandeweg deze workshop te binnen schieten. Want een creatieve geest is nu eenmaal onnavolgbaar. Veel plezier. 

 

Opdracht-02: 

Fotografeer een prop of een gevouwen (maximaal 2x vouwen) A4-blaadje: 

  • Fotografeer de prop of het gevouwen blaadje vanuit verschillende perspectieven en wel zodanig dat het een monumentaal gebouw lijkt. 

  • Fotografeer de prop of het gevouwen papier in de studio met een groene achtergrond. Vervolgens plaats je je ontwerp met behulp van een app in een omgeving die past bij het door jou ontworpen gebouw.  

  • Noem minstens drie criteria waaraan de omgeving moet voldoen om duurzaam te kunnen zijn. 

 

Even een korte toelichting: 

Bricolage is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het improviseren en het maken van dingen met de middelen die beschikbaar zijn. In deze workshop gebruiken we bricolage als een speelse en intuïtieve benadering om duurzaam te ontwerpen. Door te experimenteren met verschillende materialen en technieken, zullen we ontdekken hoe we onze omgeving op een duurzamere manier leren ontwerpen en bouwen. 

In de upcycling beweging, wordt er gekeken naar het hergebruiken van oude of afgedankte materialen en het creëren van nieuwe waarde. Voorbeelden van ontwerpers en architecten die werken 

 

Als we ruimte vinden vertelt Sander graag over het werk van Refunc. Dat is een architectenburo in Den Haag, dat spectaculaire projecten bouwt met afval. Zie https://refunc.nl/

Home - Refunc - Re-Connecting People and Material

The Hague's culture and art route, always a joy to participate and sharpen the refunc senses and skills

refunc.nl

 

Ook vertelt Sander over Dirk van der Kooij, die een ontwerpburo en productiefabriek op het Hembrugterrein heeft. Hij ontwerpt en bouwt functionele meubelstukken van gerecycled plastic, zoals cd's en dergelijke. https://dirkvanderkooij.com/

 

 

nog iets over https://www.ericklarenbeek.com/, designers of the unusual, ook in Zaandam gevestigd. Bouwen met myceen, 3D geprint!

 

NEWS - Klarenbeek & Dros - Designers of the Unusual

Designers of the unusual - Dutch Designers Duo, Green Pioneers, Biomaterials, Biopolymers, Seaweed Products, 3D printing, Mycelium, Mycelium Chair, Algae, Algae Lab, Algae Platform, Luma, Swarovski, Krown Design, Nederlandse ontwerpers, Wier tot waar, Change makers, Groene Pioniers Eric Klarenbeek and Maartje Dros collaborate on R&D and design projects, striving for local new economies and ...

www.ericklarenbeek.com

Opdracht-03

Maak een constructie met dunne takjes uit de natuur. Bedenk eerst de functie, vorm en omgeving van de constructie. Bijvoorbeeld een hangende installatie voor in een park of een sculptuur voor in een tuin. Of een paviljoen of installatie in een openbare ruimte. Zoek inspiratie in kunststroming zoals de Land Art beweging en kunstenaars zoals Andy Goldsworthy en Richard Long die werken met materialen uit de natuur en integreren deze in hun omgeving. 

 

Teken twee kaders van 10 × 15 cm. Maak een schets van je constructie, van heel dichtbij, zodat er een netwerk van takjes in het kader ontstaat en teken in het tweede kader de constructie van verre en vanuit een kikvors perspectief zodat er een weids landschap rondom de constructie te zien is. Maak een foto van een van de schetsen en voer deze aan de site haveibeentrained.com 

Kies uit de vele voorbeelden die de site uitspuugt een afbeelding die je op de een andere manier aanspreekt. 

Presenteer de drie schetsen aan de groep en vertel hoe je aan de resultaten bent gekomen. Is het proces inspirerend geweest heeft kunstmatige intelligentie je creativiteit vergroot of juist beperkt? 

 

Opdracht 04 

Bij deze opdracht ga je met Chatgpt aan de slag. Je vraagt chat GPT om materialen te noemen die als alternatief kunnen dienen voor de huidige manier van bouwen. We stellen ook de vraag hoe een duurzaam gebouw het beste geïsoleerd kan worden en hoe warmte en energie op duurzame wijze in het wonen geïntegreerd kunnen worden. 

 Het antwoord dat wij gevonden hebben luidt als volgt: 

Er zijn verschillende alternatieven voor de huidige manier van bouwen, waaronder: 

  1. Passiefhuisontwerp: Dit is een bouwstijl die gericht is op het minimaliseren van energieverbruik door het gebruik van geïsoleerde materialen en energie-efficiënte technologieën. Passiefhuizen zijn zeer geïsoleerd en gebruiken natuurlijke bronnen zoals zonlicht en aardwarmte om energie te besparen. 

  1. Leem- of strobouw: Deze bouwmethode maakt gebruik van natuurlijke materialen zoals leem of stro voor isolatie en afwerking. Deze materialen zijn duurzaam en milieuvriendelijk en bieden een uitstekende thermische isolatie. 

  1. Bamboebouw: Bamboe is een duurzaam en snelgroeiend materiaal dat veel wordt gebruikt in bouwprojecten. Het is sterk en duurzaam en biedt ook goede thermische isolatie. 

  1. Shipping container bouw: Dit is een bouwstijl waarbij oude scheepscontainers worden gebruikt als bouwblokken voor huizen en gebouwen. Deze containers zijn sterk, duurzaam en relatief goedkoop en kunnen worden gebruikt voor een snelle bouw. 

  1. Geothermische energie: Dit is een duurzame manier om energie op te wekken door middel van de aardwarmte. Geothermische systemen kunnen worden gebruikt voor verwarming, koeling en warmwater. 

Om te isoleren kan men gebruik maken van verschillende materialen zoals glaswol, cellulose, schuim, spuitisolatie en natuurlijke materialen zoals leem of stro. Voor warmte en energie kan men gebruik maken van zonnepanelen, windturbines, geothermische systemen en warmtepompen. 

 

Een redelijk goed antwoord. Ook jullie stellen gelijksoortige vragen of eventueel andere toepasselijke vragen en we bespreken het gemeenschappelijke resultaat tijdens de presentatie. Met chat GPT moet je oppassen omdat de formulering vaak goed is maar de inhoud klopt niet altijd. Dus nu kennis overal voorhanden is, is het van groot belang dat je de juiste kennis leert kiezen. Welke criteria kun jij noemen om kennis te toetsen? Blijf altijd scherp en controleer altijd wat er staat. Hoor en wederhoor is in de journalistiek een belangrijk uitgangspunt maar dat geldt nu ook voor alle alle kennis die je van het internet haalt. Raadpleeg verschillende bronnen en vermeld de bronnen ook altijd in je werk. 

 

Opdracht 05 

Bouw een toren met de aanwezige blokken. Werp met de soccerbal de toren omver. De wijdverspreide blokken vormen een patroon van een woonwijk. Althans zo kijken wij ernaar. Bestudeer het patroon en bediscussiëer of dit patroon voldoet aan de eisen van een te ontwerpen woonwijk of dat het verbetering behoeft. Noem vijf functies die aanwezig moeten zijn om een wijk succesvol te verduurzamen en om er aangenaam te kunnen wonen. Het proces van de toren bouwen, de toren omgooien en het patroon zien en verbeteren leg je vast met een aantal foto’s. Bij de evaluatie presenteer je deze foto's en bespreek je het ontstaansproces van de wijk. 

 

 

Tot zover versie-01-wo-18-01-2023 

IMG_7540.jpg

Slotles-vrijdag-17-02-2023

Als ik denk aan de grondtoon van de komende afsluitende les dan denk ik aan reflectie en evaluatie.

De grondtoon van de vorige les was: staccato, hoog tempo en heftig handelen. Gaan met die banaan.

Zagen zagen Wiele Wiele Wagen.

We halen nog even het algemene lesdoel naar boven: hoe behouden we evenwicht tussen handelen en reflecteren (als we door docenten worden opgejaagd) en wie ben ik en wat doe ik als groepslid als ik moet handelen onder nieuwe en onzekere omstandigheden.

Hieronder een aantal vragen om op de vorige les te reflectieren (Punt Één tot en met vijf 15 minuten)

1. We vertonen het filmpje en op het bord schrijven wij het algemene doel van deze lessenserie.Elke groep gaat nadenken over de volgende vragen:

 

-  wat was het doel van de opdracht?

-  wat hebben jullie goed gedaan?

  • - wat had beter gekund?

  • - hoe hebben jullie samen gewerkt?

 

2. Vervolgens krijgt elk individueel groepslid de opdracht om de volgende vragen te beantwoorden:

 

-wat was mijn taak binnen de groep?

-wat heb ik goed gedaan?

-wat had ik beter kunnen doen?

-hoe kan ik de volgende keer beter samenwerken?

 

3. Elk groepslid deelt zijn of haar antwoorden met de groep en vraagt de andere groepsleden om feedback te geven.

 

4. We verzamelen concrete verbeterpunten met betrekking tot samenwerken op het bord voor het tweede deel van deze les.

 

Tweede deel van de les: 25 minuten.

Praktische opdracht: maak met het materiaal van de verzaagde ladder een beeld. Je groep bedenkt of als eerste een naam voor het beeld, bijvoorbeeld “De God van de Ladder”, Talisman, “De Strijder” of je gaat als groep aan de slag en bedenkt gaandeweg een naam. Elke naam is goed. Van belang is  te beseffen dat het vastleggen van het proces nu  voorop staat. Elk groepslid heeft een taak. Het proces kan stopgezet worden door elk groepslid, elke stap wordt zowel visueel als auditief vastgelegd en wel zodanig dat het groepsproces zichtbaar en hoorbaar gemaakt wordt. Het resultaat, het beeld is dus ondergeschikt aan het proces.

 

5. Mogelijke taken die elk individueel groepslid op zich zou kunnen nemen tijdens en na het tweede deel van de les:

 

-tijdens de opdracht:

-zorg dat er een duidelijk doel is en zorg ervoor dat de taken eerlijk verdeeld zijn

-zorg ervoor voordat iedereen aan het woord komt en dat iedereen zijn of haar mening kan geven

-zorg ervoor dat iemand het proces visueel auditief vastlegt.

-stel een proces bewaker aan om het proces van voortgang te stoppen indien er chaos onduidelijkheid of conflict ontstaat.

 

-na de opdracht:

-zorg dat er een heldere terugkoppeling is aan de docent.

-zorg dat er gezamenlijk opgeruimd wordt

bottom of page