Hierboven zie je een fragment uit de film "Glas" van de cineast Bert Haanstra. Het blazen inspireert mij. Blazen om een hete glasmassa in een vorm te dwingen, en blazen om de lucht te laten trillen en zodoende  geluid voort te brengen. Zowel glas als trompet blazen vergt veel oefening om tot een goed resultaat te komen.

Dinsdag 24 augustus 2021

Om elkaar te leren kennen gaan we vandaag aan de slag met onze dromen, wensen en passies (een passie is dat wat je heel graag doet.)
We starten met het verbeelden of uitbeelden van dat wat je heel graag doet. Of wat je heel erg bezig houdt. Het mag van alles zijn, als het maar echt bij jou hoort. Hoe ga je het aanpakken? Nou, je bedenkt iets wat je graag doet of waar je veel over nadenkt en je gaat dit verbeelden door een bepaalde houding aan te nemen. Vervolgens maak je daar een foto van. Je mag ook een tekening maken. Je werkt alleen of maximaal met z'n tweeën. Als je daar van af wilt wijken overleg dan even met je docent. Bekijk eerst het filmpje en bedenk een plan van aanpak en voordat je het gaat uitvoeren bespreek je het eerst even met je docent. Wil je meer weten over de gevaren en kansen van de utopie? Klik dan op de onderstaande link.

https://www.kb.nl/themas/nederlandse-filosofie/de-gevaren-en-kansen-van-de-utopie